tirsdag 18. oktober 2011

Kontrakt for prøveperiode på Chico

Kontrakt for prøveperiode av hunden Chico, før omplassering


Kontrakten gjelder:
Eier:                                                                   Overtaker:
__________________________________                            ___________________________
Hunden:
_________________________________

Avtalen går ut på en prøveperiode på 3mnd.

Årsaken for at det er 3mnd er fordi vi opplever at Chico kommer tilbake når avtalen er så kort, at hverken "ny eier" eller Chico får tid sammen til å bli godt nok kjent. Vi opplever at mange ser "idyllisk" på de første dagene, men tar seg ikke tid til å innarbeide en rutine når hverdagen kommer,, og blir da litt skremt av "problemene" som er en del av det å ha hund.
Men over tid vil ny eier og Chico få muligheten til å etablere gode rutiner og på den måten bli trygge på hverandre.

Gjensidig oppsigelsestid på 1.mnd.

På tross av at kontrakten går over 3mnd, ønsker vi likevel å ha en minimum oppsigelse av prøvekontrakten på 1.mnd.
Det vil si at ingen av partene kan bryte avtalen før 1.mnd har gått (med unntak av akutt sykdom eller lignende). Dette for å unngå at noen tar lett på å "prøve en hund" og ser på det som enkelt å levere han tilbake igjen. Noe som kommer av nylig erfarte hendelser.

Krav om mål for perioden

I denne 3mnd perioden ønsker jeg at du og Chico skal ha et mål. Hva det skal være er opp til deg! Det jeg tenker er at dere skal ha et felles mål å jobbe mot, i prosessen for å bli kjent. Det kan være inntrening mot apellmerket (lydighet), innlæring av en type spor, et triks ("sitte bamse", "spill død", "rullrundt") eller noe lignende. Målsettingen skal avklares før eller ved overtakelse av hunden for prøvetid
Valgt målsetting:

___________________________________________________________________________

Avtalt møte etter 3.mnd periode:
_Lørdag 14 januar  2012_____(med forbehold om endringer)_________________________

 I slutten av 3mnd perioden skal overtaker  komme til Trondheim sammen med hunden Chico. Det vil da være mulig å få stuss og klipp av Chico. Ved dette møtet skal Overtaker vise hva han/hun har jobbet med sammen med Chico. Det er ikke resultatet som er viktig, men hvordan overtaker og hunden Chico jobber sammen.
 Det vil også bli undertegnet en ny kontraktskrivning/overtakelse av Chico.  Slik at papirene til Chico vil bli registrert på nye eier i NKK.
Avtalen signeres av:


___________________________________________
Dato, sted.             Vivian Johansen Skoglund (eier) 


___________________________________________
Dato, sted.           .................................... (overtaker)
Ved akutt sykdom eller spørsmål i forhold til Chico i perioden kan sendes til:
eller ring: 992 99 663
Vivian J. Skoglund

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar